close
BloggLandslagNFFNyheter

Soga om Yngve Haavik

Det er vanskelig å vite hva NFF mener – spesielt om du kommer i skade for å stille dem spørsmål.

 

Man skal ikke ha jobbet lenge med et tema før man forstår at historien er vikitg. Dette er spesielt viktig innen kvinnefotball. Skal man sikre seg en bedre fremtid for kvinnefotballen, må man sikre seg mot tidligere feil, og da må man kunne historien.

Ettersom vi nå skal få ny generalsekretær for NFF, mente vi i Letsplay Futbol at det var viktig å få forsikringer om at grums fra fortiden ikke skjer igjen. Da vi tok kontakt med Norges Fotballforbund for å få svar på både dette og annet vi lurte på, fikk vi et mesterstykke i tåkeprat signert kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

Ønsker ikke å kommentere

Vi skrev tidligere vår oppsummering av Jenteløftet. Det er vårt per i dag mest leste stykke, og inneholdt lenker og informasjon rundt tilfeller der Yngve Hallén, Kjetil Siem eller begge hadde kommet med klønete uttalelser som satte tilbake utviklingen av kvinnefotballen, samarbeid mellom NFF og kvinnefotballinteresserte eller forbedring av unødvendige krav til Toppserien. Vi sendte selvfølgelig lenke til den saken som henvisning.

Da vi tok kontakt med Haavik, var vi selvfølgelig interessert i å vite om det kom noen løfter, garantier eller i det minste retningslinjer for å passe på at kvinnefotballen skulle tas på alvor. Vi overlater til leseren å svare på om han i det hele tatt svarte på spørsmålene våre:

Siem la ofte vekt på at kvinnene hadde en takknemlighetsgjeld til herrefotballen. Enda dette sikkert til en viss grad stemmer, er det ikke lett å selge kvinnefotball om dette er stempelet. Er det viktig for dere at en ny generalsekretær formulerer seg mer kommersielt heldig overfor kvinnefotballen?

 – Jeg ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om formuleringer, særlig uten å ha plassert de inn i en kontekst. Inntekts- og utgiftsstømmene i norsk fotball er som de er nå, men det betyr ikke at dette er statisk. Vi må hele tiden jakte inntektspotensial enten vi snakker herre- eller kvinnefotball for å styrke fotballaktiviteten. [Vi har senere ettersendt eksempler på Siems klønete uttalelser med lenker til der han sa det uten å ha fått svar fra NFF. red. anm.]

Vi fulgte opp med:

Hallén og Siem har hatt uheldige samtaler med Serieforeningen for Kvinnefotball, og det har også vært problemer med dem og kvinnene i forbundsstyret. Nå er ikke kvinnene i forbundsstyret ansatt for å jobbe med kvinnefotball, men samtidig har dette skapt en mistro blant flere innen kvinnefotballen til NFFs høye herrer. Har NFF satt igang noe for å passe på at Svendsen og Siems arvtaker har en bedre dialog med kvinner i NFF?

Haavik svarte:

Det er viktig både for president og generalsekretær å ha en god dialog med de ulike grupperingene i norsk fotball. Det er i fellesskap man kan finne de gode løsningene. Samtidig er det viktig å ha gjensidig respekt for hverandres roller og funksjon.

Også her sendte vi flere eksempler på problemer mellom NFF og SKF, og la til kommentaren fra leder for SKF, Synnøve Tverlid, som uttalte seg slik om håp til den nye presidenten:

«Vi er opptatt av å få et bedre forhold til den nye presidenten og det nye styret enn det vi har med det nåværende. I dag er det enkeltpersoner knyttet til enkeltklubber som sørger for profesjonalitet i Toppserien. Holdningen har vært at vi ikke får mer, fordi vi ikke er verdt mer.»

Vi har heller ikke her fått noe svar fra NFF om deres kommentar til det vi forstår som en ganske sterk tilbakemelding fra Tverlid.

Ja, de penga…

Avaldsnes har flørtet med tanken på å bruke Betsson som sponsor i utlandet, altså når de spiller Champions League. Det finnes ikke noen sterke juridiske argumenter mot, men Norges Fotballforbund ser ut til å appellere til lojalitet og verdigrunnlag. Da hadde det vært bedre å appellere til lommeboka.

Det er ikke billig å reise, og det er i hvert fall ikke billigere for kvinner enn for menn. Da vi pratet med Richard Jansen, opplyste han om at UEFA faktisk betaler € 90 000 til mennene og € 20 000 til kvinnene. Vi syntes dette var en merkelig skjev fordeling – spesielt ettersom, som vi stadig hører om, herrefotballen skal være kommersielt selvstendig i motsetning til kvinnefotballen, som ser ut til bare å være en utgiftspost.

Vi spurte dermed om den nye generalsekretæren og den nye presidenten kom til å øve press på at UEFA får en jevnere fordeling av reisestipend. Haavik hadde et noe pussig svar på spørsmålet – han svarte på noe annet i stedet. Haavik kunne fortelle at NFF faktisk gir 1,3 millioner til forberedelser til alle klubbene som skulle til Champions League. Dette var penger til forberedelser, ikke til reising, så dermed kunne jo midler frigis til reising.

I tillegg til at det ikke var dette vi spurte om, er det slik at disse pengene, altså 1,3 millioner, er øremerket ekstraordinære utgifter. Sagt på norsk, de kan ikke bruke noen av de 1,3 millioner kronene på ting de hadde tenkte å bruke penger på uansett: lønn, vedlikehold av bane, reiseutgifter i Toppserien eller i cupen og så videre. Pengene kan bare brukes på noe annet. Eksempler som vi har fått på «andre utgifter» har vært analyseutstyr, ny fysisk trener, turer for å se på motstanderne spille og leie av alternativ treningsbane når hovedbanen ikke var tilgjengelig. Enda 1,3 millioner kommer godt med selv om det ikke går til spillerlønninger, hjelper det altså ikke på dyre turer til Moskva, Perm, Minsk eller Tsjimkent.  Så når vi spør om NFF vil legge press på UEFA slik at UEFA kan gi mer penger i reisestøtte, hadde det vært fint å få svar på det, ikke på om LSK Kvinner kan få sendt en speider til for eksempel Barcelona.

Landslagssjef på åremål?

Det har vært en litt pussig trend innen jobben som norsk landslagstrener: Man sitter i ett EM, ett VM og ett OL. Dette skjedde med Per-Mathias Høgmo, Åge Steen (skjønt han lyktes ikke å kvalifisere Norge til OL) og Bjarne Berntsen, som riktignok fikk et ekstra EM. Eli Landsem tok selv affære da hun fikk tilbakemelding og trakk seg, ellers hadde hun nok vært landslagstrener til og med EM i 2013 – mistenker i det minste vi.

Problemet her er jo det at dette er klønete. Verken Steen, Berntsen eller Landsem kan sies å levere. Sølv i EM var bra for Berntsen, men både VM i 2007 og spesielt OL i 2008 viste at Norge var akterutseilt. Det kan forsvares at man ga dem litt tid på å hente seg inn, men det virker mer sannsynlig at alle landslagstrenere får en fireårskontrakt som det er dyrt å bryte. Berntsen fikk kontrakt til 2008, men fikk fornyet den ett år til – noe som skapte opprør på landslaget.

Det er likevel et stykke fra spekulasjoner til konklusjoner, så vi spurte rett ut om Yngve Haavik kunne fortelle oss om hvilke krav som ble stilt til Roger Finjord. Svaret var så innholdsløst at vi ble imponert:

«Alle landslagstrenere har selvfølgelig resultatmål, samtidig som det er viktig å se bak resultatene når man evaluerer. Dette gjelder enten man er landslagstrener på herre- eller kvinnesiden

Det faktum at han svarer på om det er resultatmål, og ikke hvilke resultatmål som foreligger, er svært interessant. De to setningene inneholder 27 ord, 164 tegn, 26 mellomrom og overhodet ingen mening. Man kan undre seg på hva som er å se «bak resultatene». Er det kontinuitet? Gruppedynamikk? Spillestil? Spillefilosofi? Ukulelespill? Krokitegning?

Vi regner med at Norges Fotballforbund ikke ønsker å gå ut med hvilke krav de har til treneren – det kan skape uro. Samtidig bør de kunne si at en landslagstrener for et av verdens beste landslag selvfølgelig dømmes etter resultater. Slik skal det være.

Vi etterlyste som kjent mer konkrete svar fra NFF. Vi sendte e-post. Vi ringte, vi sendte SMS. Haavik tok ferie, og henviste til Mari Waagaard eller Christer Madsen. Begge var stort sett opptatt i møter, men vi sendte dem en e-post på lørdag vi fortsatt venter svar på. Madsen svarte på SMS om at vi kunne ta kontakt med Kai-Erik Aastad, men han var ute av kontoret resten av dagen.

Norges Fotballforbund – kanskje vi hadde litt strenge spørsmål, kanskje vi hadde litt skummel vinkling, kanskje vi var litt vanskelige med ikke å tolke svarene deres i beste mening. Kanskje dere ikke liker å snakke om fortiden, kanskje dere ikke liker å snakke om feil som er gjort. OK.

Samtidig, for å låne deres ord, er det viktig å ha gjensidig respekt for hverandres roller og funksjon. Vår er å komme til bunns i det som skjer og finne ut hva som skal skje fremover.

 

Andreas

The author Andreas

Leave a Response